Vystupte z MATRIXU

Přihlaste se ke své Svrchovanosti a přivolejte zpět svoji Svobodnou vůli

Prolomte iluzorní Svět ve kterém žijete!

 

Většina lidstva je upoutaná na Zemi tisíce let. Žijeme v Univerzu 100% svobodné vůle ale díky systému kontroly, která operuje na této planetě doopravdy nemáme svobodnou vůli. Naše životy jsou naplánované před tím, než se inkarnujeme. Jsme zachyceni v materialismu, konzumu a v cyklu smrti a znovuzrozování. Jakmile pochopíme podstatu reality osvobodí nás to od systému, programu a klamného vnímání.

 

Měli byste znát Pravdu a Pravda vás osvobodí!

 

Nyní je čas přihlásit se ke své svrchovanosti a odstoupit od manipulace a iluze a vstoupit do Svobody. Jsme nekonečným vědomím a nekonečným uvědoměním. Je čas toto rozvolnit a stát se nekonečnými. Pojďme se stát tím, kým už jsme v hloubce naší bytosti.

 

Odstoupení od systému může být náročné, ale můžu vám nabídnout proces, který osvobozuje zevnitř a můžete se pak pohybovat volně v rámci dalších úrovní, takže pak již nejste polapeni. Když se zvládnete osvobodit z Metrixu, Kola reinkarnace a rozhodnete se mít děti, je možno přitáhnout si duši vyšší frekvence, která obejde metrix, reinkarnační síť a bude narozena bez jakékoli karmy. Přirozeně se inkarnuje jako opak k reinkarnaci.

 

Jakmile vnitřně osvobodíte sami sebe, můžete vytvořit vlastní posvátnou realitu skrz prostor srdce, který už nesdílí stejné zákony Metrixu, které byly do vás vtisknuty od narození, před narozením a dalších životech.


Jsou zde 3 složky, které vás drží v pasti MATRIXU

Karma

Síť Archon

Re-inkarnace


Transformace Uvolnění Karmy

Co je Karma?

Karma jsou nedokončené záležitosti, které si neseme z života do života, které jsme měli jako naše učení, které jsme nedokončili a nenaplnili, cokoli, co jsme se rozhodli, že naplníme. Avšak naplnit naši Karmu je nekonečný příběh a jsme zachycení v cyklu znovuzrození a smrti.

 

Přicházíme do tohoto světa se specifickými cíli a tématy, ale většina z nás nežije život, který sem přišli žít, díky karmickým propojení, které nás vedou jinými cestami, než máme jít.

 

Transformace karmy je 3dílný program, každá transformace trvá 3-5 měsíců.

 

More information: UVOLŇENÍ KARMY


Odpojení se od sítě Archon také nazývané síť  MATRIX

Nikdo není tak beznadějně zotročený než ten, který falešně věří, že je volný

Johann Wolfgang van Goethe

Opuštění Matrixu se sestává z 3 oddělených léčivých částí s časem pro rozvinutí do 8 týdnů u každého. Jsou to tyto:

 

Léčení 1 – Transformace falešných informací v genech

Během tohoto úseku všechny manipulované informace v genech budou uvolněny a transformovány. Vedle toho, naše geny mutují skrze obrovskou toxicitu v jídle, pití, zásobách vody, znečištění vzduchu, radiaci atd. Tato toxicita je zkreslená informace ve formě vlny a proto manipuluje a překrucuje náš energetický make-up a hlavně geny. To nás drží od vnímání vyšších dimenzí a odděluje nás od nekonečné reality.

 

Léčení 2 - Transformace falešných informací na mentální úrovní a epifýze

Manipulace informací na mentální úrovní hlavně na epifýze, která nám umožňuje vnímat za hranicí pěti smyslů, bude transformována. Váš energetický systém bude přenastavený s tímto v souladu. Můžete zažít expanzi vědomí, jasnost, více soustředění, schopnost vidět větší obrázek. Negativní programy, které vás drží ve falešné realitě budou transformovány.

 

Léčení 3 – Odpojení od sítě Archon (pláště matrixu)

Pokaždé, když se inkarnujeme na Zemi, dostaneme plášť, který je napojený na síť Archon. Tento plášť se všemi vazbami bude uvolněn během tohoto úseku léčení. Dokovací stanice, kotvy, háky, manipulace a filtry pro vnímání budou transformovány v čakrách a energetických tělech. Po kompletním pročištění, zapečetění bude provedena ochrana. Po léčení můžete cítit vnitřní svobodu, jasnost a více soustředění.

 

Transformace: 2 měsíce

Výměna energie: £80 / €90 každá transformace


Odpojení od Kola Re-inkarnace

Opuštění re-inkarnačního systému se skládá ze 3 oddělených léčivých úseků s časem pro rozvinutí do 8 týdnů pro každý, jak následuje:

 

Inkarnace na Zemi by měla být přirozeným procesem. Díky vlivu vnějších sil byla zavedena síť re-inkarnace, která je odlišná od sítě inkarnace, protože se v ní inkarnují duše znova a znova tisíce let. Síť re-inkarnace je také nazývána síť Archon, která obsahuje všechny smlouvy duše a je propojena do superpočítače, který plánuje naše životy dopředu a drží nás v systému re-inkarnace. Účelem těchto životů je se naučit lekce projeveny činy skrze zákon karmy, dokud duše nedosáhne stádia osvícení bez karmického dluhu.

 

Léčení 1 – Odpojení od Kola Reinkarnace

Během tohoto léčivého úseku, budete odpojeni od manipulativní sítě a negativní vazby budou uvolněny. Tento proces bude lehčí, pokud vyčistíte svoji vlastní karmu a odstoupíte od kola.

 

Léčení 2 - Transformace umělé osobnosti

Během narození systém kontroly vytvoří umělou osobnost „slaměného panáka“, který je napojený na reinkarnační systém. Začíná to s rodným listem a končí s úmrtním. Napříč naším životem podepisujeme kontrakty a dohody, žádáme o pasy, občanské průkazy, kreditní karty atd. To nás kontroluje a ovlivňuje negativním způsobem. Během tohoto úseku bude transformována veškerá manipulace v DNA, mozku a míše, stejně tak čakry a energetická těla.

 

Léčení 3 – Uvolnění negativních programů všech náboženství

Každé náboženství na Zemi bylo uneseno, a proto je největší formou masivní kontroly po tisíce let. To nás drží připoutané v re-inkarnačním cyklu. Během tohoto léčení veškerá manipulace, programování a falešná přesvědčení ze všech náboženství skrze veškeré inkarnace budou uvolněny.

 

Transformace: 2 měsíce

Výměna energie: £80 / €90 každá transformace