Z Rozpolcenosti do Jednoty Ze Separace do Znovunapojení

Ukotvení těla TADY & TEĎ

Když žijete tady a teď váš život se stane daleko snadnějším a budete více ve flow, ať se bude u vás v životě dít cokoli, ve vaší zemi, na této planetě a nejdůležitěji ve vašem vlastním duchovním vývoji.

 

Co to ale vlastně znamená žít TADY a TEĎ?

Spousta lidí má různé důvody proč nežijí ve svém těle a tady a teď. Vzpomínky, trauma, emoce jsou uloženy v buňkách. Různé části našich těl můžou fungovat téměř v různých časových liniích. Například, měli jste někdy masáž a cítili jste se velmi emočně, nebo to vyvolalo určitou vzpomínku?

 

Přítomný okamžik je vždy TADY a TEĎ. Problém je že nikdo ve skutečnosti není kalibrovaný na tady a teď, dokonce lidé, kteří udělali na sobě spoustu let léčení. Pokud nejste správně naladěni je pro většinu lidí je velmi těžké zůstat přítomní a ve flow. Většina lidí je roztroušena a cítí se jako když stojí na špatné autobusové zastávce a čekají na vlak.

 

Je zde spousta lidí, kteří se narodí se špatnou informací v jejich systému, nebo DNA, nemají ty správné kódy, mají nekompletní energetický systém, nebo dokonce část vědomí je napojena někam jinam. Někteří lidé to mají do velkého rozměru a někteří do menšího. Toto jsou věci, které jsme mohli prostě jen přijmout jako naše osobní nedostatky nebo okolnosti. Většina lidí neví, proč se tak cítí.

 

Jsou zde lidé, kteří mluví pouze o minulosti, nebo lidé, kteří mluví a přemýšlí pouze o budoucnosti a je pro ně těžké vidět, co se děje právě teď před nimi.

 

Většina lidí se inkarnovala do tohoto světa s nepřesnou, nebo nekompletní sadou dovedností, nástrojů a schopností a může být pro ně těžké zvládat každodenní život. Někdy to může být tím, že mají vysilující programy sebedestrukce, sebe sabotáže, sebeobětování a také to může být tím, že nemají správné genetické kódy pro tuto planetu, když se inkarnovali. To znamená, že začínají proces života z jinou výhodou.

 

Proč bych měl chtít toto léčení?

Tato transformace vám může pomoci v přenastavení vašeho systému a DNA tak abyste byli více v harmonii sami se sebou, vaším prostředím, a vaší časovou osou.

 

Tato transformace se neliší od přivolávání fragmentů duše. Často se oddělíme od svých částí a staneme se disociovanými. Toto jsou důvody proč lidé můžou být odděleni od svých částí:

 • Trauma
 • Extrémní strachy
 • Nehody
 • Šokové situace
 • Nepropuštění minulosti
 • Dárcovství krve a orgánů
 • Krevní transfúze
 • Operace
 • Nemoc
 • Ztráta
 • Převzetí karmy
 • Rozštěpení v těle/ systému
 • Špatná přesvědčení
 • Pokusy o sebevraždu
 • Nepropuštění v procesu umírání
 • Extrémně negativní zkušenosti
 • Strach z budoucnosti
 • Přechod duše z planety na planetu a mezi univerzy
 • Manipulace / zásah matrixu

Tato transformace vám pomůže znovu vyrovnat všechny aspekty, nebo části vás, které jste někde nechali díky jednomu, nebo více událostem

 

Toto léčení je pro lidi u kterých to vypadá, že si nemůžou poskládat život, pro lidi, co se cítí zaseklí v životě, nebo mají spoustu zdravotních problémů a nemůžou se dostat k jádru problémů, nebo lidé, co mají problém s životem a neví proč. Tato transformace může pomoci znovu integrovat, znovu propojit a znovu sjednotit na všech úrovních nesourodé, nebo rozštěpené já a uspořádat je. Od tohoto bodu dále můžete pokračovat na své cestě jako celistvé já.

 

Co můžete očekávat během léčení?

Během procesu 15 hlavních systému lidského těla a 15 energetických systémů bude přivedeno do NYNÍ.

 

Budete vyladěni na tento čas a prostor této dimenze. Každý rok má jinou energii a vibraci. To je proč např. 2018 vnímáme jinak než 2019. Je důležité, že jste naladěni na správný rok, tak vaše životní události zvládnete snadněji. To může zahrnovat vaše astrologické vlivy.

 

Jak tento proces funguje?

Nejdříve pro vás udělám analýzu hlavního systému vašeho těla a hlavních energetických systémů, kde identifikuji, co neladí a je mimo rovnováhu. Tuto analýzu vám pošlu emailem.

 

Když bude světlo aktivováno, bloky, špatné kódy, špatné informace jakéhokoli druhu budou uvolněny. To je čas, kdy můžete nechat jít věci, které vám již neslouží a můžete nechat jít minulost na všech úrovních.

 

Váš celý systém bude vyčištěn, uzdraven, znovu integrován. Přijmete správné kódy, nebo budou vytvořeny nové kódy pro vás, pokud je nemáte. Po uvolnění a očištění budete opět navráceni k sobě, znovu napojeni na váš systém a znovu integrováni do vašeho současného času a prostoru. Poté se udá opětovné vyladění a opětovná kalibrace a váš energetický systém bude ukotven do TADY a TEĎ.

 

Transformace: 2 měsíce

Výměna energie: £80 / €90


Esence Znovusjednocení

Esence vám umožní se znovusjednotit se sebou a mít silné hranice a budete vědět, kdo jste. Když berete tuto esenci, znovu sjednocuje vás a tělesné systémy na fyzické a energetické úrovni tak, že se stanete více celistvými.

 

Esence Znovusjednocení se dobře doplňuje s procesem TADY a TEĎ a podporuje ho.

 

Transformace: 2 měsíce

More information: Esence Znovusjednocení