Léčení Předků

ZNOVUNAPOJENÍ NA VZESTOUPENÉ PŘEDKY

Co je karma předků?

Jste výsledkem vašich předků. Jakoukoli negativní zkušenost vašich rodičů a prarodičů, jako třeba nevyřešené emoční problémy, traumata, zneužití, zkušenosti z války, rasová potlačení a potlačení na základě pohlaví, chudoby a závislosti může změnit náš genetický projev skrze zděděné vzorce traumat.

 

Tyto vzorce se můžou stát znovuobjevujícími se problémy, které většina z nás má, jako chronická únava, úzkost, deprese, nemoc, PTSD a problémy ve vztazích.

 

Když uzdravíme naše linie předků, tak vyčistíme negativní vzorce z našich srdcí, mysli a těla, které by jinak ovlivnili naše děti a budoucí generace.

 

Nevyřešená karma od předků byla přenesena na další generace a metrix používá toto základní pravidlo předání karmy. V základu, vezmete na sebe tuto odpovědnost, aniž by to byla vaše vinna.

 

Čím více karmy/ karmy předků neseme, tím méně ducha může vstoupit a tím jsme méně mocnější, čím více máme negativních programů, tím je těžší zhmotňovat naše cíle a tím i není snadné pro duši, aby doopravdy vstoupila do těla.

 

Je velmi důležité uznat svoji svrchovanost a svobodnou vůli. Když uvolníte karmu předků, byť není vaše, váš život se stane daleko lehčím s větší svobodou a volbou.

 

Další typy karmy jsou: galaktická karma předků, meziplanetární karma, všeobecná, karma předků druhů, které byli úplně vyhubeni a vymazáni z historie, což se týká genocidy na časových osách a vyhynutí DNA.

 

Proč byste měli udělat léčení na předcích?

Když uděláte léčení předků, uvolní vás to z jakýkoliv energetických vzorců, na které máte napojení, vzorců, které mohou mít omezující a limitující vliv na váš život dnes.

 

Emoční a energetické vzorce z předchozích generací můžou tvořit překážky v našich životech, blokovat naši cestu k radosti, hojnosti, autentické síle a nekonečným možnostem.

 

Léčení předků může transformovat energetické vzorce, které nejsou ve vašem nejvyšším zájmu, pro naše nejvyšší dobro, nebo vám zabraňují v naplňování záměru vaší duše a životní misi, nebo zabraňují, abyste potkali toho pravého životního partnera.

 

Léčení předků nám umožňuje usmířit se s členy naší rodiny spoustu generací zpátky, někdy stovky, tisíce let nazpět.

 

Můžete vytvořit posvátný prostor pro sebe, přeprogramovat svojí vnitřní realitu, zlepšit své fyzické, mentální, emoční a duchovní zdraví a vaší budoucí linii.

 

Pro koho je vhodná tato transformace?

Lidé, co měli těžké dětství, nebo zažili hodně dramatu od svých rodičů. Lidé, kteří mají potíže bez zjevné příčiny.

 

Také lidé, kteří měli předky:

 • kteří byli ve válce, nebo se jich válka dotkla
 • kteří byli ve (válečném) vězení
 • kteří byli součástí zednářských řádů např. svobodní zednáři
 • kteří byli Nacisti v WW2, samurajové v Asii atd.
 • kteří byli utečenci / imigranti

 Co můžete očekávat během léčení?

Světlo uvolní a poléčí problémy, které byli předány mezi generacemi, jako: 

 • Jakoukoli formu traumatu, zneužití, incestu
 • stud, hanbu, vinnu, která je programováním předků
 • uvolňuje koncept otroctví, programy oběť-pachatel a predátor-kořist
 • negativní energii, fóbie
 • kontrolu mysli
 • silné negativní chování, disfunkční vzorce ve vašem rodokmenu, kletby
 • jakoukoli formu závislostí
 • deprese, duševní nemoci, fyzické nemoci
 • čištění parazitů v liniích
 • uvolnění zablokované energie a negativní programy
 • transformace karmy předků
 • uvolnění karmy, negativní kontrakty duše a
 • rozpuštění energií válek
 • uvolnění duchů vázaných k zemi, kteří jsou v rodokmenu a jsou předávány dál

Můžete kontaktovat vaše předky, udělat odpuštění tam, kde je třeba usmíření a přinést mír. Můžete je osvobodit, i sebe, a dokonce své potomky. Tím, že kontaktujete své předky tímto hlubokým způsobem, vyjádříte lásku, soucit, vděčnost a odpuštění ať už udělali cokoli.

 

Když uvolníte jak sebe, tak předky, přerušíte jakékoli energetické pouto a vzorce, které vám neslouží a otočíte svůj život tím nejvíce pozitivním a naplňujícím způsobem.

 

Co se bude dít během transformace?

Během prvního měsíce Světlo bude proudit do rodokmenu a naplňovat linie Světlem zpátky 5000 let a transformovat negativní vzorce a programy a také ve vás, které vám byli předány z předešlých generací.

 

Během druhého měsíce Světlo bude proudit do všech linií, kde jste měli inkarnace na této planetě. Potom budete propojeni s Vzestoupenými předky, kteří jsou ve vyšší dimenzi. Ty vás budou podporovat a dají vám vedení z daleko vyšší perspektivy napříč touto inkarnací a daleko za ní.

 

Vzestoupení předkové jsou již v jednotě a nemusí se znova inkarnovat. Jsou Láskou&Světlem a drží prostor pro ty, kteří procházejí zkušeností na Zemi.

 

Transformace: 2 měsíce

Výměna energie: £80 / €90