Vymazání vašeho účtu s dluhem

Jsou zde 2 systémy, které operují na této planetě, inkarnační a reinkarnační. Většina lidí, okolo 92% celosvětové populace je narozena skrze reinkarnaci a měli spoustu životů na planetě Zemi. Reinkarnace je součástí metrixu a duše nemají svobodnou vůli a jsou zaseknuté v „kolečku pro křečky“ a neustále se reinkarnují. Na druhé straně zde je inkarnace, to je Božský systém a duše sem přicházejí ze svobodné vůle a nejsou napojeni do metrixu, reinkarnace a jsou na této úrovni bez karmy.

 

Během spousty životů v kole reinkarnace si lidé vybudovali karmický dluh, který nemůže být splacený. Každá duše má „účet“ (oddělený energetický prostor), kde jsou uloženy všechny skutky. Karmický dluh roste, když se lidé neučí a tím pro sebe tvoří těžší karmu, jsou zaseklý, stagnující, a tak tento účet s dluhem roste.

 

Na druhé straně všechny duše, které přišly skrze inkarnační systém, jsou narozeny s „čistým“ účtem, protože nedrží žádné karmické dluhy. Mají daleko jednodušší start v životě a můžou plnit pozitivně svůj účet hned od začátku.

 

Můžete vymazat svůj účet s karmickým dluhem, když pracujete na odpuštění a skrze modlitby. Problém je, že tímto způsobem by vymazání vzhledem k přílišné karmě trvalo několik životů.

 

Když hodně lidí vyčistí svojí vlastní karmu, jejich účet s dluhem a odstoupí od metrixu můžou zažít nové uvolnění do života, jako znovuzrození, které nabídne úplně jiné možnosti pro nové duše, které se budou inkarnovat.

 

Během tohoto procesu bude účet s dluhem vymazán a nový „čistý“ bude vytvořen. Je to trochu jako reset. Tento proces bude trvat 2-3 měsíce.

 

Jak to funguje? 

Část 1 – účet s dluhem bude vymazán

 

Část 2 – Pak zde je 16 dní podpora světla, takže předešlé lekce můžou být integrovány. Každý den se bude zaměřovat na různé aspekty a těmi budou:

 

TRANSFORMACE STRACHŮ

ODPUŠTĚNÍ,NADĚJE& DŮVĚRA, POKORA, LASKAVOST, LÁSKA, PRAVDA, SVOBODA, MÍR.

 

Tohle jsou kroky, které vám umožní používat svůj nový účet zodpovědně, v míru, pravdivě a způsobem žití v hojnosti.

 

Část 3– tvorba nového účtu. Tato část vám umožní příležitost praktikovat podporu světla, protože bude vytvořen váš nový účet.

 

Vyčistit svoji karmu a vymazat váš účet s dluhem je o znovuzrození. Můžete nechat minulost za sebou a začít znova s integrací všech aspektů výše zmíněných. Když je nový účet vytvořen, je důležité, abyste byli připraveni vzít zodpovědnost za svoje vlastní činy.

 

Tento proces vám dá příležitost žít čistě tak, jak je to jen možné a být zodpovědný za svůj život, volby, činy, prostředí a chování směrem k dalším lidským bytostem.

 

Mějte prosím na paměti: Tímto procesem můžete projít pouze po tom, co jste ukončili 3 části programu uvolnění karmy, protože nejdříve musíte vyčistit vaši karmu z předešlých životů.

 

Transformace: 2 - 3 měsíce

Výměna energie: £80 / €90


Esence Hojnost

Esence nejdříve pracuje na odstranění vnitřních bloků ke schopnosti přijímat hojnost a pak umožňuje se otevřít přijímání na všech úrovních, protože pak věříme, že jsme toho hodni. Když začneme věřit a chováme se tak, že si zasloužíme Hojnost, Univerzum nás propojí do energie tohoto přesvědčení a zpět nám jí posílá, čím více přijímáme.

 

Esence Hojnosti se hezky doplňuje s účtem Hojnosti a podporuje tento proces.

 

Transformace: 2 měsíce

Více informací: Esence Hojnost