Transformace Uvolnění karmy

Jsou zde pouze dvě chyby, které můžete udělat na cestě k pravdě:

 neujít celou cestu a nikdy nezačít.

Buddha

Přicházíme na tento svět se specifickými cíli, ale spousta nás nežije život, který jsme sem přišli žít, a to díky karmickým vazbám, které nás drží v opakujících se vzorcích. Jsme drženi v situacích, ve kterých jsme už byli předtím v našich milostných vztazích, pracovních prostředích a rodinných vztazích.

 

Tohle můžeme pociťovat velmi bolestivě a nerozumíme, jak se stejné cykly neustále opakují.

 

Většina lidstva trpí osobní karmou, karmou předků, karmou oblasti, ve které žijeme, karmou, kterou přebíráme od ostatních, a z tichých dohod. Lidstvo také trpí na hluboké negativní programy a podmiňování a většinou nevědomě, Problémy můžou být předány skrze generace a můžou zabraňovat tomu, abyste se posunuly v tomto životě dál.

 

Můžete se ptát sami sebe, jak jsem opět přitáhl stejnou situaci? Myslel jsem si, že jsem se od tohoto posunul! Je to jako stejný vztah s jinou osobou. Karmické kontrakty na úrovni duše znamenají, že často přijdete na to, že jste ve stejné situaci dokola a dokola. Možná přijdete na to, že jste pořád v milostném vztahu s lidmi, co vás chtějí kontrolovat, nejsou emočně dostupní, nebo nejsou schopni závazku. Tohle může pro nás být velmi frustrující a část ose cítíme zablokovaní i když se snažíme změnit.

 

Nejenom, že často rozpoznáme opakující vzorce ve vztazích ale i v dalších oblastech života. Např. Financích i když se snažíme, můžeme mít problém vyřešit neustálé finanční problémy, nebo lpění na penězích a neustále počítání, toho, co vyděláme. Tohle může být výsledek karmických kontraktů jako: jako program sebedestrukce, sliby chudoby, sliby oběti. Můžeme mít podobní vzorce v pracovním prostředí jako třeba šikanující kolegy, nebo šéfy. Můžeme přijít na to, že je pro nás nemožné říkat ne, postavit se sami za sebe, což může naznačovat určitý program obětování se, kterého si nemusíme být vědomí. Tyto situace ovlivňují náš každodenní život.

 

Uvolnění karmy rozpustí vzorce, které máme s určitými lidmi, institucemi a životními situacemi. Umožňuje nám najít svobodu, takže pak neopakujeme stejné omezující vzorce.

 

Uvolnění Karmy vás osvobodí a urychlí osobnostní růst. Vibrace vašich frekvencí a úroveň energie se ohromně navýší.

 

Transformace Uvolnění Karmy je část vzestupu lidského vědomí, což je postupný proces krok po kroku, kde můžete cítit pravidelné posuny ve vědomí a nárůst Vnitřního Vědění měsíc po měsíci, rok po roku. Je to čas přechodu a znovuzrození.

 

Většina lidí popisuje hluboké změny v jejich myšlení a hluboký pocit vlastní hodnoty.

 

Přicházejí na to, že nejsou přitahováni do stejných situací a cítí více volby ve svých životech. Umožněte Dianě, aby vám pomohla vyrušit vaše karmické programy, takže pak můžete dosáhnout svého

 

 

PLNÉHO POTENCIÁLU

 

 

Nyní je možné to nechat jít a uvolnit se ze všech omezení a limitů, včetně kontraktů, závazků, dohod z předešlých životů jako následující:

 • Programy sebe-destrukce
 • Závislosti
 • Bezmoci
 • Poslušnosti
 • Chudoby
 • Negativní přesvědčení
 • Převzaté zátěže od ostatních
 • Role oběti
 • Program sebe trestání
 • Program sebeobětování
 • Jakékoli formy zneužití
 • Trauma včetně porodního
 • Uvolnění studu, viny, hanby
 • Transformace nedostatku vědomí
 • Uvolnění filtrů vnímání/ klamů, které vám zabraňují vidět a vnímat pravdu
 • Navrácení fragmentů duše

Výsledky jsou:

 • Cítíte se více vycentrovaní, v harmonii, uzemnění a v sobě
 • Vzrůst sebeúcty, sebevědomí a sebe-přijetí
 • Activace sebe-léčení a omlazení
 • Aktivace hojnosti
 • Aktivace dalších řetězců DNA
 • Vyšplhání se po evolučním žebříku

Jak to funguje?

Nejdříve máme konzultaci, kde zjistíme, které osobní problémy máte a které se vás týkají. Následovně Diana vám poskytne analýzu karmy a dohodnete se na času pro začátek transformačního procesu. Budete napojeni na Světlo a transformace se začne rozvíjet. Obvykle toto probíhá po Skype, nebo telefonu, ale také lze osobně. Proces transformace se rozvíjí během následujících 3-5 měsíců, kdy průběžně Diana zjišťuje, jak vše postupuje.

 

Jak si všimnu, co se děje?

Diana doporučuje si zapisovat co se děje ve snech, myšlenkách, myšlenkových vzorcích a pocitech ve vás a vašem těle, změny mohou být hluboké, ale jemné např. si můžete všimnout více mobility, pocit větší vnitřní svobody, změnu v myšlení a pocitů o sobě, schopnost nastavit hranice, přitahování nových druhů vztahu, otevření nových dveří. Pokud si budete dělat poznámky, pomůže vám to vidět změny které se ve vás udávají.

 

Někdy během procesu můžou lidé zažívat dočasně úzkost, nebo tíhu, nebo si můžete být více vědomi určitých vzorců toho, může se zvýraznit to, co nefunguje u vás v životě, nebo vystoupit do popředí. Jakmile se toto transformuje, pocity se rozpustí a lidé popisují, že cítí více sami sebe, a že mají více voleb, jsou více sebevědomí a nezávislí s lepším sebevědomím a vnímají lehkost a svobodu. Vzorce minulosti už je tak nesvazují a cítí se méně zatížení.

 

3 dílný program

Transformace Uvolnění karmy je 3dílný program, každá transformace trvá 3-5 měsíců. V každé transformaci se budeme koukat na specifická témata jako: 

 • Transformace opakujících se vzorců ve vztazích
 • Programy sebedestrukce, chudoby, programy vědomí chudoby
 • Transformace negativních programů a rodinných erbů
 • Odpojení karmických spojení k liniím předků
 • Léčení těla
 • Léčení emočních vzorců
 • Léčení Aury& Čaker
 • Léčení duše
 • Léčení DNA

Transformace: 3 - 5 měsíců

Výměna energie: £150 / €170